Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

36. Motion om gemensam patientnämnd

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

36. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om gemensam patientnämnd (klockan 14:08)

Håkan Lösnitz och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, båda Sverigedemokraterna, har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att den nya politiska organisationen för 2023-2027 ändrar antalet patientnämnder från fem till en regiongemensam nämnd. Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för ny politisk organisation som föreslår att motionen avslås.

Under styrgruppens arbete behandlades ett stort antal frågor och förslag som väckts av partierna och styrgruppens ledamöter. En av dessa frågor var antalet patientnämnder. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att VGR fortsatt ska ha fem patientnämnder och att dessa ska vara patientnämnder för kommunerna i respektive område. Några skäl att ändra antalet patientnämnder har inte framkommit.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Patientnämnder

Program
37 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022