Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

4. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt plan för ekonomi 2024-2025 (klockan 10:03)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2023 samt en plan för ekonomi 2024-2025. Enligt budgeten ökar Västra Götalandsregionens kostnader med cirka 1 miljon kronor.

KAS huvudsakliga syfte är att behandla tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken. I fastigheten finns även Hotel Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2023 samt godkänner planen för ekonomi 2024-2025.

Avancerad Strålbehandling

Program
4 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022