Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

28. Motion om tillgång till gynekologisk bedömning

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

28. Motion av Marianne Berntsson (D) med flera om tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvård (klockan 13:21)

Marianne Berntsson (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:

Kartlägga befintliga gynekologiska öppenvårdsmottagningar i Västra Götaland, inklusive privata sådana som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Utvärdera om detta är tillräckligt för en optimal och jämlik vård inom alla delar av Västra Götaland.

Underlätta för gynekologer att få avtal med Västra Götalandsregionen om man konstaterar en underdimensionerad gynekologisk öppenvård.

Bedömningen är att den gynekologiska öppenvården totalt sett inte är underdimensionerad i Västra Götaland. Dock finns inomregionala skillnader i konsumtion och tillgänglighet.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Marianne Berntsson Demokraterna Gynekologi

Program
29 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022