Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

12. Införande av avgift för hörapparater m. uppladdningsbart batteri

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

12. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri (klockan 10:13)

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige inför en patientavgift på 500 kronor för laddare till hörapparater med uppladdningsbart batteri. Förslaget är att avgiften införs från 15 oktober 2022.

Äldre hörapparater har externa batterier som patienterna själva får betala för när de behöver bytas ut. Nyare hörapparater har i stället uppladdningsbara batterier och kommer med en laddare. I takt med att hörapparaterna byts ut kommer med andra ord patienterna inte längre behöva köpa nya batterier, däremot tillkommer en kostnad för själva laddaren. Därför föreslår regionstyrelsen att det införs en patientavgift som motsvarar kostnaden för laddaren.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. Regionfullmäktige översänder svar till styrelsen för Habilitering & Hälsa enligt upprättat förslag.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Hörselvård

Program
12 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022