Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10. Avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör

Regionfullmäktige 11 oktober 2022

10. Avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör (klockan 10:11)

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos framgår vilka grupper som bör, och inte bör erbjudas vaccin. Vuxna rekommenderas inte att vaccineras mot tuberkulos. Med anledning av rekommendationen har regionstyrelsen föreslagit att avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör från och med den 1 november 2022.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

Vaccination Tuberkulos

Program
10 av 41
Publicerad
tisdag 11 oktober 2022

Regionfullmäktige 11 oktober 2022